cserc.ifro.ir > معرفی پژوهشکده
  معرفی پژوهشکده     يک شنبه 30 مهر 1396   ورود  
ImageText

پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر ( ساری)

پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر ( ساری) با نام مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران از اوایل سال 1366 با بهره مندی از 7 نفر کارشناس فعالیتهای علمی – تحقیقاتی خود آغاز نمود . عملکرد تحقیقاتی این مرکز طی حدود 15 سال و توانمندیهای آزمایشگاهی و تجربیات نیروی انسانی متخصص و همچنین انجام تحقیقات کاربردی موجب گردید که از سال 1381 بر اساس« موافقت قطعی وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری به پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر » ارتقاء یابد .

این پژوهشکده با 5 گروه تخصصی بوم شناسی ، تکثیر و پروروش آبزیان ، بیوتکنولوژی دریایی، ارزیابی ذخایر، بهداشت و بیماریهای آبزیان و بهره گیری از توان 22 آزمایشگاه تخصصی ، ایستگاه تحقیقات شیلاتی و اکولوژی دریای خزر (خیرود)،  و شناور تحقیقاتی 1100 تنی در سایت فرح آباد ساری مشغول تحقیقات می باشد . تا کنون تعداد 300 پروژه تحقیقاتی در زمینه های مختلف شیلاتی از جمله بوم شناسی، ارزیابی ذخایر ، تکثیر و پرورش آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان، بیوتکنولوژی دریایی به انجام رسانده است.

هم اکنون پژوهشکده دارای 114 پرسنل شامل 13نفر PhD ودکترای حرفه‌ای، 27نفر کارشناس ارشد و 36نفر کارشناس و 44 نفر تکنسین و کمک تکنسین کارآزموده می باشد. ضمناً تعداد 16نفر از کارشناسان پژوهشکده عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی می باشند.

70 درصد از نیروی انسانی در قسمت تخصصی ( تحقیقاتی ) و 30 درصد در قسمت پشتیبانی مشغول فعالیت می باشند .

آدرس:ساری فرح آباد صندق پستی 961تلفن 3462496و3462497نمابر3462495

کشتی تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

Copyright (c) 2017 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co