cserc.ifro.ir > معرفی پژوهشکده
  معرفی پژوهشکده     سه شنبه 14 آذر 1402   ورود  
ImageText

پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر ( ساری)

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با نام مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران از سال 1366 فعالیتهای علمی – تحقیقاتی خود را آغاز نمود. این مرکز با بهره‌گیری از تحقیقات کاربردی ، تجربیات نیروی انسانی متخصص، توانمندیهای آزمایشگاه از سال 1381 بر اساس « موافقت قطعی وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری» به « پژوهشکده اکولوژی دریای خزر » ارتقاء یافت.

هم اکنون پژوهشکده دارای 5 گروه تخصصی: بوم‌شناسی، ژنتیک، تکثیر و پرورش، بهداشت و بیماریهای آبزیان، بیولوژی، ارزیابی ذخایر آبزیان و 25 آزمایشگاه تخصصی، کتابخانه با بیش از 6000 جلد کتاب و گزارشات تخصصی، ایستگاه تحقیقاتی (خیرود) و شناور تحقیقاتی 1100 تنی می باشد.

این مرکز در سال 1388 موفق به اخذ گواهینامهISO/IEC 17025 از نظام تایید صلاحیت ایران گردید.

کادرعلمی پژوهشکده از 61 نفر با مدارج علمی مختلف تشکیل شده است که در بخشهای تخصصی فعالیت دارند. این تعداد شامل:

13 نفر دکتری تخصصی

21 نفر کارشناسی ارشد

27 نفر کارشناس و تکنسین

که 14نفر ازآنان عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی میباشند.

توانمندیهای پژوهشکده

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با بهره مندی از نیروهای متخصص و با تجربه خود و همچنین تجهیزات مدرن و پیشرفته مستقر در آزمایشگاههای تخصصی قادر است تا کلیه مطالعات اکولوژی و پایش دریای خزر را با بهترین کیفیت به انجام برساند. در زیر به مواردی از این دست اشاره میشود:

· تعیین فراوانی، پراکنش و میزان بیوماس گونه های جانوری و گیاهی در اکوسیستم‌های آبی

· شناسائی گونه های مهاجم بخصوص شانه‌دار دریای خزر و بررسی راهکارهای کنترل جمعیت آنها

· بررسی و مطالعه مولکولی جهت تعیین ساختار ژنتیکی و تنوع ژنی آبزیان دریای خزر

· استفاده بهینه از آبزیان و ضایعات مربوط به آن جهت تولید فراورده‌های بیولوژیک

· مطالعه و شناسایی گونه های جانوری و گیاهی دریای خزر و رودخانه‌های منتهی به آن و بررسی رژیم غذایی آنان

· تعیین شناسایی بیومارکرها و بررسی تاثیر عوامل محیطی، تغذیه‌ای و وراثتی در بروز بیماریهای آبزیان

· مطالعه و شناسایی مارکرهای ی تجزیه بیولوژیک آلودگی‌های دریایی

· برآورد میزان ذخایر ماهیان دریای خزر ارائه استانداردهای صید و ادوات صیادی و تعیین سقف قابل برداشت

· بررسی عوامل موثر در افزایش راندمان تکثیر و تولید لارو، محصول آبزیان در سیستم‌های مختلف پرورش

این مرکز در طول سالهای گذشته بالغ بر 450 پروژه تحقیقاتی به انجام رسیده است که ماحصل آن چاپ بیش از 1380 مقاله علمی در نشریات معتبر میباشد از اهم پروژه های انجام شده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

Øتعیین تراکم و زی‌توده شانه‌دار دریای خزر و بررسی راهکارهای کنترل آن

Øبیوتکنیک تکثیر برخی از ماهیان اقتصادی

Øمعرفی و تکثیر و پرورش گونه های جدید آبزی از جمله میگوی وانامی به صنعت آبزی پروری استان مازندران

Øمطالعات امکان پرورش ماهی در قفس در منطقه جنوب دریای خزر

Øبررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی، میکروبی شیرابه کود گاوی مجتمع دامداری گودوشا و کاربردآن در صنعت آبزی پروری (ماهیان گرم آبی)

Øکشت و تولید فرآورده های بیولوژیک از جلبکها

Øبررسی امکان تولید پروبیوتیک بمنظور افزایش سیستم ایمنی قزل‌آلا در برابر بیماری استرپتوکوکوزیس و مقایسه آن با پروبیوتیکهای وارداتی

Øدستیابی به واکسن (زنده) نوترکیب علیه بیماری استرپتوکوکوزیس برای ایمن کردن قزل‌آلای رنگین کمان
شناسایی مارکرهای مولکولی جهت تعیین ساختار ژنتیکی ، تنوع ژنی آبزیان دریای خزر

Øافزایش کیفیت و کمیت فراورده های آبزیان با استفاده از فناوری زیستی و نانوتکنولوژی

Øتولید پپتون از باقیمانده های ماهیان دریایی و پرورشی با استفاده از آنزیمهای تجاری با هدف تهیه محیط کشت باکتریایی

افتخارات کسب شده:

v انتخاب 6نفر در طول سالهای مختلف بعنوان پژوهشگر برتر استان مازندران

v انتخاب 5نفر در سالهای مختلف بعنوان پژوهشگر موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

v انتخاب 2نفر بعنوان پژوهشگر برتر کشوری

در حوزه فعالیتهای بین المللی پژوهشکده، همکاری با دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی خارج از کشور نظیر کاسپنیرخ و ونیرو (روسیه)، بانک جهانی، انستیتو علوم دریایی اردم لی (ترکیه) ،موسسه علوم دریایی سوستی پل (اوکراین) ، موسسه علوم دریایی شیرشوف (روسیه) به چشم میخورد.

کشتی تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

Copyright (c) 2023 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co