cserc.ifro.ir > منوی اصلی
  منوی اصلی     چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403   ورود  
اخبار
دفاعیه پروژه
يک شنبه 14 آبان 1396
دفاعیه پروژه تحت عنوان : بررسی و شناسایی برخی باکتریهای شاخص و بیماریزای ماهی در ابهای منطقه جنوب شرق دریای خزر
دفاعیه از پروژه تحقیقاتی تحت عنوان : بررسی و شناسایی برخی باکتریهای شاخص و بیماریزای ماهی در آبهای جنوب شرق درای خزر توسط سرکار خانم مهندس یعقوب زاده راس ساعت 10 صبح مورخه 13/8/96 در سالن کنفرانس این پژوهشکده برگزار گردید .
تعداد بازديد:672
Copyright (c) 2024 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co