cserc.ifro.ir > منوی اصلی
  منوی اصلی     چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403   ورود  
اخبار
شرکت در جلسه هماندیشی دانشگاهها ومراکزتحقیقاتی استان مازندران
سه شنبه 25 مهر 1396
شرکت رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در جلسه هماندیشی دانشگاهها ومراکزتحقیقاتی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، چندی پیش ، جلسه هماندیشی دانشگاهها ومراکزتحقیقاتی استان مازندران با حضورمسئولین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی درمحل سالن کنفرانس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری برگزار گردید. در این جلسه پیرامون ایجاد وحدت رویه فعالیتهای تحقیقاتی، ساماندهی تحقیقات استان، تعیین اولویتهای طرحهای تحقیقاتی و لحاظ کردن امکانات ونیازهای پژوهشی استان به بحث وتبادل نظرپرداخته شد، تا بتوان با شناسائی اولویتهای طرحهای تحقیقاتی براساس نیاز استان و برنامه ریزی دقیق سازمان های مرتبط شناخته شده و در جهت اجرای هر چه بهتر پروژه ها مورد حمایت همه جانبه از دستگاههای مختلف قرار گیرند.


تعداد بازديد:595
Copyright (c) 2024 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co