cserc.ifro.ir > منوی اصلی
  منوی اصلی     چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403   ورود  
اخبار
بازدید فرماندار ساری از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
دو شنبه 11 بهمن 1395
آقای حسین زادگان فرماندارساری بهمراه بخشداران حوزه شمالی و جنوبی رودپی و آقای شعبانی عضو شورای شهر ساری از پژوهشکده اکولوژی اکولوژی دریای خزر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی اکولوژی دریای خزر روز شنبه 9 بهمن۹۵ آقای حسین زادگان فرماندارساری بهمراه بخشداران حوزه شمالی و جنوبی رودپی و آقای شعبانی عضو شورای شهر ساری از بخشهای تخصصی از جمله بخش تکثیر و پرورش ،تجهیزات آزمایشگاهی بخشها ،سوله ها بازدید بعمل آوردند. طی این بازدید در جریان نحوه کار و فعالیتهای این مرکزقرار گرفتند.

ایشان ضمن رضایتمندی از پروژه های تحقیقاتی انجام شده ،قول همکاری برای رفع مشکلات حقوقی اراضی این مرکزو تخصیص اعتبار برای پروژه های تحقیقاتی برای حصول هر چه بیشتر دستاوردهای تحقیقاتی و بهره مندیهای اقتصادی دادند. در ضمن در آینده از پژوهشکده جهت شرکت در شورای اداری شهرستان ،جهت ارائه نقطه نظرات دعوت بعمل می آید.در خاتمه جلسه با ذکر صلواتی بپایان رسید.


تعداد بازديد:636
Copyright (c) 2024 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co