cserc.ifro.ir > منوی اصلی
  منوی اصلی     چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403   ورود  
اخبار
برگزاری جلسه دفاعیه
پنج شنبه 10 تیر 1395
جلسه دفاعیه پروژه " انتخاب مکان مناسب جهت استقرار قفس بااستفاده از فاکتور های زیستی وغیر زیستی در منطقه جنوبی دریای خزر " ..

به گزارش روابط عمومی پژوهشکدهاکولوژی دریای خزر جلسه دفاعیه  پروژه"  انتخاب مکان مناسب جهت استقرار قفس بااستفاده از فاکتور های زیستیوغیر زیستی در منطقه جنوبی دریای خزر " توسط آقای غلامرضا دریا نبرد ساعت 10 روز یکشنبه 6/4/95در سالن جلسات این مرکز برگزار گردید.چکیده

این تحقیق به منظور تعیین مکان‌های مناسب برای استقرار قفس‌های پرورش ماهیان در آب‌های ایرانی دریای خزر تا عمق100 متر و با استفاده از عوامل محدودکننده از پارامترهای زیستی (فیتوپلانکتون و شانه‌دار)، غیرزیستی (دما، اکسیژن محلول، شفافیت، فسفات معدنی، نیتریت و آمونیوم) و فلزات سنگین (سرب، جیوه، روی و کادمیوم) موثر در پرورش ماهیان انجام شد. دارا بودن حداقل عمق 20 متر، دسترسی سریع و آسان به سایت‌های پرورش، نزدیک بودن مکان سایت‌های پرورش به نوار ساحلی،عدم تداخل با سایر فعالیت‌های دریایی از قبیل صید و صیادی و تردد شناورها و خارج بودن از محدوده حریم 5 کیلومتری مصب رودخانه‌ها از جمله معیارهای تعیین محدوده مناسب برای استقرار قفس‌ها بود.براساس نتایج حاصل از این تحقیق، تمامی آب‌های منطقه جنوبی دریای خزر از قابلیت پرورش ماهیان در قفس برخوردار بوده و منطقه مرکزی در الویت اول توسعه آبزی‌پروری ومناطق غربی و شرقی به‌ترتیب در الویت‌های دوم و سوم توسعه آبزی‌پروری قرارگرفتند.همچنین در فصل تابستان بدلیل عامل محدودکننده دمای آب، پرورش تمام دوره‌ای برخی از گونه‌ها امکان‌پذیر نیست. در منطقه مرکزی، حدفاصل شهرستان‌های خشت‌سر تاکیاشهر با طول تقریبی 244 کیلومتر از شرایط مناسب‌تری برای استقرار قفس‌های پرورشبرخوردار بوده و پارامترهای زیستی و غیرزیستی با جزییات بیشتر و دقیق‌تر با نرم‌افزارArcGIS مدل‌سازی شده و محاسبات زمین آماری در این محدوده انجام شد. در این منطقه، مقدار تطابق معیارهای تعیین مکان مناسب براساس معیارهای مذکور برای استقرار قفس‌های شناور، در دامنه 0/80 تا 5/97 درصد بود و ازشرق به غرب بر مقدار مطلوبیت شرایط محیطی استقرار قفس‌های شناور افزوده شد. این دامنه مطلوبیت به 4 گروه (الویت 1 تا 4) تقسیم شدند و حدفاصل چمخاله تا کیاشهر باالویت 1 مناسب‌ترین منطقه برای پرورش ماهیان در قفس شناور تعیین شد. بیش از 85 درصداز مناطق حدفاصل چابکسر تا کیاشهر در الویت 1 و 2 قرار گرفتند. مناطق موجود در لایه عمقی 30 تا 50 متر تنکابن تا رامسر و اعماق 50 تا 100 متر روبروی رودخانه خشکرود الویت 2 را داشتند. از 15 نقطه که دارای بهترین و مناسب‌ترین شرایط و مطلوبیت برای استقرار قفس‌های شناور برای آبزی‌پروری بودند، 14 نقطه در مناطق حدفاصل چابکسر تاغرب رودخانه سپیدرود و یک نقطه در تنکابن قرار گرفتند.تعداد بازديد:729
Copyright (c) 2024 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co