cserc.ifro.ir > منوی اصلی
  منوی اصلی     چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403   ورود  
اخبار
بهره‌برداری از ذخایر جوان ماهی سفید در زمان تمدید
چهار شنبه 1 اردیبهشت 1395
زمان مجاز صید ماهیان استخوانی در آب‌های ایرانی دریای خزر در دو مرحله و تا پایان 30 فروردین‌ماه ...

زمان مجاز صید ماهیان استخوانی در آب‌های ایرانی دریای خزر در دو مرحله و تا پایان 30 فروردین‌ماه تمدید شد. بررسی زیست‌سنجی ماهیان سفید در دو بازه زمانی قبل و بعد از تمدید زمان صید نشان می‌دهد که در دوره 15 روزه تمدید صید، از ذخایر جوان و نابالغ ماهی سفید بطور قابل ملاحظه‌ای بهره‌برداری شده است.

در استان مازندران از ابتدای اسفندماه تا پایان نیمه اول فروردین‌ماه و تا قبل از تمدید زمان صید، میانگین طول چنگالی ماهیان سفید 7/38 سانتیمتر بود ولی در زمان تمدید صید با 3 سانتیمتر کاهش به 7/35 سانتیمتر رسید. میانگین وزنی ماهیان سفید نیز تا قبل از تمدید صید 874 گرم و در زمان تمدید صید کمتر از 650 گرم بود. بررسی میانگین طول چنگالی به تفکیک صید در زمان روشنایی و تاریکی روز نشان داد که تا قبل از تمدید صید اختلاف قابل توجهی وجود نداشت ولی در زمان تمدید صید میانگین طول چنگالی ماهیان سفید در زمان تاریکی صید کاهش یافت (شکل 1).

از ابتدای اسفند 1394 تا پایان نیمه اول فروردین‌ماه 1395 دامنه سنی ماهیان سفید در استان مازندران 3 تا 11 ساله بوده و ماهیان 4 ساله با 5/38 درصد بیشترین فراوانی را داشتند. در حالیکه در 15 روز تمدید زمان صید، بیشترین فراوانی به دامنه سنی 2 تا 4 سال محدود شده و ماهیان 2 و 3 ساله بترتیب حدود 11 و 62 درصد و در مجموع 73  درصد از کل صید ماهیان سفید استان را تشکیل دادند.

 

 

شکل 1: میانگین طول چنگالی ماهیان سفید صید شده در قبل و بعد از تمدید صید در سال بهره برداری 95-1394

 

بررسی فراوانی طول چنگالی ماهی سفید در دو بازه زمانی قبل و بعد از تمدید زمان صید نیز نشان می‌دهد که در دوره 15 روزه تمدید صید، بهره‌برداری از ذخایر جوان افزایش یافته و فراوانی ماهیان غیراستاندارد (کوچکتر از طول چنگالی 38 سانتیمتر) به بیش از 65 درصد رسید. در حالیکه تا قبل از تمدید صید فراوانی ماهیان استاندارد حدود 53 درصد بود (شکل 2).

 

 

 

 

شکل 2: فراوانی طول چنگالی ماهیان سفید در قبل و بعد از زمان تمدید صید در سال بهره برداری 95-1394

بررسی اجمالی داده‌های گردآوری شده در دو بازه زمانی قبل و بعد از تمدید زمان صید نشان می‌دهد که در زمان تمدید صید، بهره‌برداری از ذخایر جوان و جایگزین (رکروییت) ماهی سفید در آب‌های ایرانی دریای خزر انجام شده و با توجه به کاهش مقدار صید در زمان تمدید، بخصوص در مرحله دوم (22 تا 30 فروردین) فاقد توجیح علمی و اقتصادی می‌باشد. در نیمه دوم فروردین‌ماه دمای آب به 13 تا 15 درجه سانتیگراد رسید و شرایط دمایی برای مهاجرت تولیدمثلی ماهیان سفید مهیا گردید ولی غالب ترکیب صید را ماهیان غیراستاندارد و جوان تشکیل دادند که اولین تولید مثل را تجربه می‌کردند. بهره‌برداری از ذخایر ماهیان جوان (رکروییت یا ذخایر جایگزین) موجب آسیب شدید به بازسازی ذخایر شده و کاهش صید و ذخایر را برای سنوات آتی به همراه خواهد داشت.


تعداد بازديد:671
Copyright (c) 2024 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co